<< Tilbake

Utvikling av digital database for terskelbegrep
– utviklet av studenter, for studenter

 

Geovitenskap er i endring, hvor energi- og ressursindustrien har vært i fokus og vi nå møter nye samfunnsmessige utfordringer relatert til geofarer, resurser, miljø, energi og klima. Det stilles høye krav til nyutdannede geovitere som skal møte disse utfordringene og ved å sette fokus på et studentaktivt og forskningsbasert læringsmiljø ønsker vi å tilrettelegge for tilegning av nødvendig kompetanse. Ved å gi studenter mulighet til å samle og utvikle filmer med beskrivelse av begreper og metoder får de mulighet til å utvikle kunnskap utenfor sitt fagfelt og et økt eierskap til sitt fagfelt. Terskelbegrep får studenten til å se utenfor sitt fag for identifisere den nødvendige generelle kompetanse for en utdanning i naturvitenskap.

Ved veiledning fra instituttets vitenskapelig og teknisk ansatte i samarbeid med DigUiB har studenter samlet terskelbegrep og beskrevet, filmet og redigert kortfilmer med utgangspunkt i disse begrepene. Terskelbegrep er utfordrende for studenter og ved å sette fokus på disse ønsker vi å gi studentene irreversible og transformativ læring som kan integreres mellom fagene. Studenter får utover faglige kunnskaper lært å bruke digitale verktøy for redigering og formidling, samt erfaring med formidling til et allment og faglig publikum. Studenter fra UiO i samarbeid med iEarth har også utviklet læringsfilmer fra felt og metoder. Vi ønsker med dette prosjektet å bygge opp en database tilgjengelig for alle studenter gjennom iEarth sine nettsider.

Vår visjon er å skape et engasjerende og motiverende læringsmiljø for å utdanne den neste generasjons geovitere som skal ha kompetanse til å møte dagens samfunnsmessige utfordringer. Dette skal vi gjøre gjennom forskningsbasert og studentaktiv læring og virkelighetsnære øvelser. Med et sterkt nasjonalt samarbeid utvikler vi kompetanse som kan implementeres ved andre fakultet og universiteter.

Prosjektet er fremdrevet av midler fra UiB’s incentivordning.

Ønsker du mer informasjon om dette prosjektet, kontakt:

 

Anne Stensland
Nettverkskoordinator, UiB
Jostein Bakke
Professor, UiB