<< Tilbake

Internship

 

iEarth ønsker å implementere internshipsordninger som en del av kontakten mellom akademia og arbeidslivet. Det er viktig med god kontakt og kommunikasjon for å sikre relevans av studier, hjelpe kandidater å sikre et relevant kontaktnett og avklare hva slags egenskaper arbeidsgivere forventer hos nyutdannede studenter.

 

Foto: geo, UiB

iEarth skal på de ulike institusjonene jobbe for å fremme internshipordninger hos ulike samarbeidspartnere. Løsning av enkle forskningsoppgaver hos institusjoner vil sikre tidlig fase forskning samtidig som det vil skaffe studentene mulige kontakter ut mot industri og næringsliv. Institusjoner skal utarbeide kurskoder slik at studentene kan velge slike internship som del av sine studieplaner. Oppgaver for slike internship vil bli utarbeidet av «arbeidsgiver» i samarbeid med institusjon.

 

Ønsker du mer informasjon om dette prosjektet, kontakt:

 

Jostein Bakke
Professor, UiB