<< Tilbake

Et digitalt læringsmiljø for feltbasert geovitenskapelig undervisning

 

Innen geovitenskap gjennomføres feltarbeid for å observere og samle informasjon om bergarter og strukturer som brukes til å skape en forståelse og kobling til en storskala sammenheng som eksemplifiserer en geologisk prosess eller et geologisk miljø. En av de store utfordringene i geovitenskapelig undervisning er å skape denne koblingen mellom observasjoner og forståelse for storskala fenomener i naturen – vi identifiserer dette som en av det viktigste terskelkonsepter innen geologi.

 

Foto, Lena Håkansson, UNIS

Studenter er introdusert til geologisk feltlæring enten gjennom passive ekskursjoner eller aktivt feltarbeid – begge er ofte kombinert med innendørs forberedelser i klasserom, og prosessering og presentasjon av feltmateriale i etterkant. På grunn av forskjellige praktiske og tekniske muligheter innendørs og utendørs er det ofte et gap mellom hvordan materialer og konsepter blir presentert i et klasserom, og hvordan studenten jobber for å forstå de samme konsepter utendørs.

Dette prosjektet gjennomføres ved UNIS med støtte fra de andre iEarth partnerne og er todelt:

 

  1. Utvikle et holistisk design for felt-klasseromslæring for utvalgte kurs ved å ta i bruk et klasserom som er basert på nettbrett og SMARTboard.
  2. Studere læringsprosessen for studenter som bruker den digitale plattformen, med særlig fokus på læring av romlig forståelse.

 

Dette prosjektet er støtte av Norgesuniversitetet.

Ønsker du mer informasjon om dette prosjektet, kontakt:

 

Maria Jensen
Førsteamanuensis, UNIS
Lena M. Håkansson
Førsteamanuensis, UNIS