<< Tilbake

Baseline undersøkelse

 

iEarth startet våren 2018 med gjennomførelsen av baseline undersøkelse – undersøkelsen som skal bidra med å kartlegge fremtidens behov innenfor geovitenskapelig utdanning.

Undersøkelsen er allerede gjennomført ved Institutt for geovitenskap ved Norges Arktiske Universitet – UiT, og skal gjennomføres ved Institutt for geofag, UiO, Institutt for geovitenskap, UiB, og avdeling for arktisk geologi, UNIS, i løpet av høsten 2018. Både forskere med og uten undervisning, samt administrativt, tekniske ansatte og studenter får tilsendt spørreundersøkelsen – i forskjellige format, og spørsmålene omfatter tema som; geovitenskapens fremtid, studieprogrammet, samarbeid, tilbakemelding, undervisning, internships, kontakt med industrien, og verdsettelse.

Ved UiT ble det i tillegg til undersøkelsen gjennomført dybdeintervju med noen utvalgte forskere med undervisning.

Resultatene skal brukes til forbedringer og endringer av studenters utdannelse, som bakgrunnsinformasjon i iEarth, og til videre forskning.

 

Ønsker du mer informasjon, kontakt:

 

Rie Hjørnegaard Malm
PhD kandidat i Geovitenskaplig utdanning, UiO
Iver Martens
Universitetslektor, UiT