Våre prosjekter

 


Utvikling av undervisningsfilmer – av studenten, for studenten

2 studenter skal gjennom høsten 2018 produsere 4 kortfilmer til bruk i undervisning basert på terskelbegrep som er nødvendige for en geolog å forstå. Dette prosjektet er finansiert av UiB og er et samarbeid mellom Institutt for geovitenskap på UiB og DigUiB.

Mer…


Nasjonalt fag “Geofarer i Norge”

iEarth utvikler et nasjonalt tverrfaglig kurs som omhandler geofarer og som inkluderer en 2-dagers ekskursjon. En digital plattform vil danne grunnlaget for aktiviteter, webinarer og gruppearbeid. Studentene vil få dra nytte av ekspertisen til flere partnere og de får muligheten til å lære av eksperter.
En SoTL-struktur vil bli designet og implementert i kurset.

Mer… Baseline undersøkelse

iEarth startet våren 2018 med gjennomførelsen av baseline undersøkelse som skal bidra med å kartlegge fremtidens behov innenfor geovitenskapelig utdanning. Dybdeintervju blir gjennomført med valgte forskere med undervisning fra UiT i tillegg til undersøkelsen. Resultatene skal brukes til å forbedre geovitenskapelig utdanning i Norge, som grunnleggende kunnskap til iEarth’s videre arbeid og til fremtidig forskning.

Mer…Et digitalt læringsmiljø for feltbasert geovitenskaplig undervisning

Det er en stor utfordring innenfor geovitenskapelig utdanning å forstå koblingen mellom småskala observasjoner og den storskala geologiske sammenhengen. Ved å utvikle et nytt læringsdesign skal vi bedre integrasjonen mellom læring i klasserom og i felt.
Dette prosjektet er støttet av Norgesuniversitetet.

Mer…


Alumninettverk

Ved å utvikle og implementere en ny modell for alumninettverk skal vi sikre god kontakt mellom akademia og tidligere studenter. Denne modellen skal innføres ved alle de involverte institutter.

Mer…


Internships

iEarth skal lage en plan og innføre internships for studenter i ulike bedrifter og organisasjoner. Dette er for å sikre relevansen til studiet, hjelpe kandidater å skape et nettverk og for å kartlegge hvilke ferdigheter en arbeidsgiver ser etter i en nylig utdannet student.

Mer…