<< Tilbake

Utviklingsområde 5

Alumni & outreach

 

Foto: Iver Martens, UiT

Utviklingsområde 5 fokuserer på å etablere en nær interaksjon mellom iEarth og potensielle arbeidsgivere i det private næringliv og offentlig sektor. Denne toveis interaksjonen er essensiell for å sikre bred samfunnsmessig relevans for geovitenskapelig utdanning. Vi skal etablere opne og aktive alumninettverk, innen og mellom de forskjellige iEarth institusjonene, for å holde kontakt med tidligere studenter. Disse nettverkene vil muliggjøre å informere potensielle fremtidige arbeidsgivere om pågående kurrikulum utvikling, samt å gi respons på hva som kreves av morgendagens geovitere. Vi skal gi studentene en nærmere kontakt med mulige fremtidige arbeidsgivere, i hovedsak gjennom praksisopphold. Vi skal etablere en database med løsninger for praksis og engasjere studenten med muligheten om å oppleve problemløsning av reelle utfordringer i en annen organisasjon. Dette vil også bidra til et utvidet nettverk for studenten. Motsatt vil iEarh informere markedet om våre kandidater. Vi skal promotere og implementere praksisopphold som en integrert del av vår geovitenskapelige utdanning, og styrke våre studenter til å tydelig gi uttrykk for deres kompetanse og relevansen av deres utdanning.

 

For mer informasjon, kontakt:

 

Iver Martens
Universitetslektor, UiT

Ansvarlig for utviklingsområde 5

Alumni & Outreach