<< Tilbake

Utviklingsområde 4

Feltlæring

 

Foto: Lena Håkoansson

Utviklingsområde 4 fokuserer på de unike mulighetene og utfordringene ved feltundervisning. Aktiviteter i felt spiller en viktig rolle i geovitenskapelig kunnskapsintegrasjon og er en nøkkelressurs for læringsmotivasjon, både hos studenten og underviseren. På den annen side er det også en risiko ved å være ute i felt om utbyttet for læring overskygges av gledene ved å være utendørs. I iEarth vil vi undersøke hvordan feltaktiviteter best integreres i koherent læringsprogresjon. En grunnundersøkelse for feltundervisning vil gjennomføres gjennom iEarth konsortiet. Vi skal dra nytte av scholarship of teaching and learning for å teste nye aktiviteter for feltlæring og nye metoder for å evaluere studentenes ferdigheter i felt. Vi skal undersøke effektiviteten av teknologibasert feltlæring, inkludert instruerende filmer, en digital plattform for felt-instruksjoner, og bruken av nettbrett innen romlig problemløsning.

 

For mer informasjon, kontakt:

 

Lena M. Håkansson
Førsteamanuensis, UNIS

Ansvarlig for utviklingsområde 4

Field learning