<< Tilbake

Utviklingsområde 3

Underviserens læringsmiljø

 

Foto: Rie Malm, UiO

Utviklingsområde 3 fokuserer på å bygge en samarbeidende kultur innenfor undervisning. Vi skal endre fokus fra de personlige egenskaper til hver individuelle underviser, til en kollegial innsats om å etablere en evidensbasert læringspraksis. iEarth konsortiet vil fremme og implementere tiltak for å systematisk undersøke forholdet mellom læringsaktiviteter og læringsutbytte. Dette skal gjøres gjennom scholarship of teaching and learning (SoTL). Studenter skal engasjeres som partnere gjennom flere nivåer, fra iEarth studentrepresentanter, via studenter som konsulenter, til studenter som samarbeidspartere innen forskning. Vi skal legge tilrette for formidling og deling av kunnskap og mønsterpraksis ved å arrangere Teachers retreats, lokale og nasjonale læringsfora, kurs og konferanser. Vi vil også bidra på SoTL-sesjoner på internasjonale konferanser innenfor både geovitenskap og utdanning.

Virtuellt kompetansesenter: en online delingsplattform for læringsressurser, nye tilnærmingsmetoder, og resultater fra SoTL-prosjekt.

iEarth teaching chair: en stilling dedikert til initiering og koordinering av utviklingsprosjekt innen læring og undervisning. Skal arbeide for å øke statusen av undervisning i iEarth konsortiet.

Evaluering: i 2018/19 kjøres en geovitenskapelige undervisningsundersøkelse ved alle institusjoner involvert i iEarth. Resultatene fra denne undersøkelsen skal danne grunnlaget for overvåkning av progresjon mot våre mål.

 

For mer informasjon, kontakt:

 

Anders Mattias Lundmark
Førsteamanuensis, UiO

Ansvarlig for utviklingsområde 3

A culture for teaching