<< Tilbake

Utviklingsområde 1

Forming av fremtiden – å møte morgendagens samfunnsmessige utfordringer

 

Foto: Fredrik August Wyller, UiB

Område 1 fokuserer på viktigheten av geovitenskapelig utdanning i møte med globale utfordringer. Denne tydelige relevansen trenger å uttrykkes tydelig i det geovitenskapelelige kurrikulum. Vi har som mål å styrke studenter med et integrert system-perspektiv og ettertraktede generiske ferdigheter, samtidig som vi bygger opp om den disiplinære kunnskapen som er nødvendig for å bli en forsker. For å nå dette doble målet vil studenter og lærere oppmuntres til å se på disiplinspesifikke problemer med et nytt blikk og omforme dem til til en mer generell form for ustrukturerte problemer, lik problemer som man møter i virkelige situasjoner . Vi vil definere disiplin-nøytrale tema for læring som mobiliserer kunnskap og ferdigheter av bred samfunnsmessig relevans. Disse læringstemaene vil brukes til å danne et vegkart for utvikling av geovitenskapelige kurrikulum. Allerede eksisterende geovitenskapelig kurrikulum vil kartlegges og kobles til dette vegkartet for å støtte under den systematiske utviklingen av koherent læringsprogression fra kursnivå opp til nasjonalt programnivå.

 

For mer information, kontakt:

 

Bjarte Hannisdal
Forsker, UiB