Vår visjon

 

 

iEarth skal promotere et engasjerende og innovativt læringsmiljø for å utdanne den neste generasjonen geovitere som skal være kompetente nok til å takle dagens samfunnsmessige utfordringer. Dette skal gjøres gjennom forskningsbasert studentaktiv læring og virkelighetsnære øvelser på et nasjonalt nivå og med et sterkt internasjonalt samarbeid.

 

 

Senter for Integrert Geovitenskapelig utdanning

 

Geovitenskapelig utdanning er en hjørnestein i det norske samfunnet, forankret i Norges energi- og ressursbaserte industri og en nøkkel til samfunns- og miljømessig sikkerhet. Allikevel er geovitenskapen i endring, og forårsaket av klimaendringer, et skiftende energilandskap og ressursutnyttelse ser vi tydelig avhengigheten mellom samfunnet vårt og planeten vår.  Gjennom iEarth setter vi sammen et nasjonalt konsortium med et bredt internasjonalt nettverk for å endre den geovitenskapelige utdanningen i Norge. Vi skal koble fremragende forskning med fremragende student-aktiv læring ved å:

 

  • 〉 Skape et nasjonalt kompetansesenter for geovitenskapelig utdanning

 

  • 〉 Utvikle en generisk tilnærming til tverrfaglig geovitenskapelig utdanning innen felt relevant for de samfunnsmessige utfordringer (geofarer, ressurser, energi, miljø, klima)

 

  • 〉 Etablere et koherent system for evaluering med hensikt å fostre fremragende undervisning og indentifisere mønsterpraksis som skal kommuniseres internasjonalt