Vår visjon

 

 

iEarth ønsker å promotere et student-fokusert og innovativt læringsmiljø for morgendagens geovitenskapelige studenter for å imøtekomme komplekse samfunnsutfordringer og muligheter.  Dette skal gjøres ved å bruke aktive læringsmetoder og aktuelle problemstillinger i en integrert nasjonalt geovitenskapelig utdanning med et globalt perspektiv.  

 

 

Senter for Integrert Geovitenskapelig utdanning

 

Geovitenskapelig utdanning er en hjørnestein i det norske samfunnet, forankret i Norges energi- og ressursbaserte industri og en nøkkel til samfunns- og miljømessig sikkerhet. Allikevel er geovitenskapen i endring, og forårsaket av klimaendringer, et skiftende energilandskap og ressursutnyttelse ser vi tydelig avhengigheten mellom samfunnet vårt og planeten vår.  Gjennom iEarth setter vi sammen et nasjonalt konsortium med et bredt internasjonalt nettverk for å endre den geovitenskapelige utdanningen i Norge. Vi skal koble fremragende forskning med fremragende student-aktiv læring ved å:

 

  • 〉 Skape et nasjonalt kompetansesenter for geovitenskapelig utdanning

 

  • 〉 Utvikle en generisk tilnærming til tverrfaglig geovitenskapelig utdanning innen felt relevant for de samfunnsmessige utfordringer (geofarer, ressurser, energi, miljø, klima)

 

  • 〉 Etablere et koherent system for evaluering med hensikt å fostre fremragende undervisning og indentifisere mønsterpraksis som skal kommuniseres internasjonalt