iEarth nettverket

 

iEarth er et samarbeid mellom fire sentrale institusjoner innen geovitenskaplig utdanning i Norge:

  • – Institutt for geovitenskap og Geofysisk Institutt ved Universitetet i Bergen (UiB)
  • – Institutt for geofag ved Universitetet i Oslo (UiO)
  • – Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT)
  • – Avdeling for Arktisk geologi og Arktisk Geofysikk ved Universitetessenteret på Svalbard UNIS)

 

For å sikre fremragende pedagogikk og innovasjon, samarbeider vi med program for universitetspedagogikk ved Universitetet i Bergen.

 

 

iEarth-teamet


 

Jostein Bakke
Professor, UiB

Senterleder for SFU iEarth og har leda det nasjonale konsortiumet siden det ble opprettet i 2016.

Kjersti Birkeland Daae
Førsteamanuensis, UiB

Education chair, Geofysisk institutt, UiB

Bjarte Hannisdal
Førsteamanuensis, UiB

Education chair

Ansvarlig for utviklingsområde 1

Shaping the future - meeting tomorrow's societal challanges

Åse Hestnes
Nettverkskoordinator
Andy Hodson
Professor, UNIS

Fokus på læring i felt

Lena M. Håkansson
Førsteamanuensis, UNIS

Education chair

Ansvarlig for utviklingsområde 4

Field learning

Maria Jensen
Førsteamanuensis, UNIS

Education chair

Fokus på læring i felt og sammenhengen mellom læring i felt og i klasserom.

Ola Jensvoll
Student, UiT

Studentrepresentant ved UiT

Marius Jonassen
Førsteamanuensis, UNIS

Education chair, Arctic Geophysics, UNIS

Thea Krossøy
Student, UiB

Studentrepresentant ved UiB

Serianna Kvarøy
Student, UiB

Studentrepresentant ved UiB. 

Karianne Staalesen Lilleøren
Førstelektor, UiO

Education chair

Anders Mattias Lundmark
Førsteamanuensis, UiO

Education chair

Ansvarlig for utviklingsområde 3

A culture for teaching

Rie Hjørnegaard Malm
PhD kandidat i Geovitenskaplig utdanning, UiO

Ansvarlig for grunnleggende kartlegging av de geovitenskapelige programmene i iEarth.

Iver Martens
Universitetslektor, UiT

Ansvarlig for utviklingsområde 5

Alumni & Outreach

Malin Egeli Myklebust
Student, UiT

Studentrepresentant ved UiT

Ivar Nordmo
Førsteamanuensis, UiB

Pedagog med fokus på læring og undervisning i høyere utdanning. 

Solveig Adine Osjord
Student, UiB

Studentrepresentant ved UiB

Lars Martin Rainer
Student, UiB

Studentrepresentant ved UiB

Anders Schomacker
Professor, UiT

Education chair

Ansvarlig for utviklingsområde 2

Student learning environment

Harald Sodemann
Professor, UiB
Sverre Soldal
Student, UiB

Studentrepresentant ved UiB

Anne Stensland
Nettverkskoordinator, i permisjon

Rådgiver og koordinator av iEarth konsortiumet.

Amund Dahl Vaagland
Student, UiT

iEarth studentrepresentant ved UiT

Judith Margrete Vestre
Student, UiB

Studentrepresentant ved UiB.

 

Tidligere ansatte, samarbeidspartnere og studenter


 

Eirik Vadstein Karlstad
Student, UiO

Tidligere studentrepresentant ved UiO

Matz Sagebakken Slotnes
Student, UiB

Tidligere studentrepresentant ved UiB.