Bli PhD i iEarth

I SFU iEarth er det ledig fem stillingar som stipendiat i geofagdidaktikk/pedagogikk. Stillingane er for ein åremålsperiode på tre år, med høve til eit fjerde år beståande av pliktarbeid (til dømes undervisning). Stillingane er alle knyta til SFU iEarth, men fysisk lokalisert på dei ulike iEarth-universiteta.  Du kan finne dei ulike stillingene under

 iEarth skal jobbe med forskingsbasert undervisning, system- og SDG-fokus i utdanninga, utvikling av samarbeid med studentar innafor ein “students as partners”-tenking, og scholarchip of teaching and learning (SoTL) tilnærmingar i undervisninga – alle moglege områdar for forsking i desse fem PhD-prosjekta.

PhD ved UiO:

https://www.jobbnorge.no/en/available-jobs/job/193319/phd-research-fellow-in-geoscience-education-pedagogy

 

PhD ved UiT:

https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/191793/stipendiat-i-geofagdidaktikk

 

PhD ved Geofysisk institutt ved UiB:

https://www.jobbnorge.no/nn-no/ledige-stillingar/stilling/193336/stipendiat-i-geofagdidaktikk-pedagogikk

 

PhD ved Institutt for Geovitenskap ved UiB:

https://www.jobbnorge.no/nn-no/ledige-stillingar/stilling/193346/stipendiat-i-utdanningsforsking

PhD ved Institutt for arktisk geologi og arktisk geofysikk

https://www.jobbnorge.no/en/available-jobs/job/193350/phd-position-in-university-pedagogics-higher-education-research-on-field-learning