Ta del i ditt alumninettverk!

 

Alumninettverk er til for å skape god kontakt mellom akademia og arbeidslivet. Dette er viktig for å kunne sikre relevans av studier, hjelpe studenter og sikre et viktig nettverk og for å kunne avklare hva slags egenskap en arbeidsgiver er ute etter hos en nyutdannet student. Alumni på de ulike universitetene er åpen for tidligere studenter og PhD-kandidater, samt ansatte ved instituttet.

Det er frivillig å ta del i alumninettverk, men vi oppfordrer alle tidligere studenter å bli medlem for å sikre et åpent og konstruktivt nettverk.

 

Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen

  • > LinkedIn: Etter registrering velger man groups og søker på ”Institutt for geovitenskap, UiB”.
  • > UiB Alumni som er UiBs egen nettportal med en rekke grupper. En av disse er Institutt for geovitenskap og der kan man registrere seg ved å logge in med brukernavn og passord for UiBs datasystem, og deretter velge ”Alumnusgrupper”, ”>Faglig” og så ”Geovitenskap” og ”>Meld på”. Studenter kan gjøre dette inntil ett år etter siste eksamen. Utover ett år må tidligere studenter registrere seg manuelt.

 

 

Institutt for geovitenskap, Universitetet i Tromsø

  • > GEO alumni – en nettside med informasjon om alumninettverket, arrangementer, andre alumni og mye mer.
  • > GEO Alumni UiT på Facebook – en lukket gruppe for medlemmer.

 

 

Avdeling for Arktisk Geologi, Universitetsenteret på Svalbard

    • > Meld deg inn i UNIS Alumni klubb på facebook
    • >Meld deg inn i UNIS alumninettverk på mail.