iEarth Educational Research Publication Series

iEarth Educational Research Publication Series er en database for alle prosjektene som har fått tildelt midler fra iEarth for å utvikle prosjekt innen utdanning. The første volumet av serien er rapportene fra prosjektene som fikk støtte høsten 2020.