iEarth Digitalt Læringsforum

iEarth’s digitale læringsforum er en ukentlig digital møteplass for undervisere innen geofag. Her kan man dele erfaringer, inspirere og hødte lærdom av hverandre. Dette forumet skal promotere undervisnings samarbeid på tvers av landets institusjoner og er et viktig redskap i å fremme en åpen og innovativ undervisningskultur i det geovitenskapelige miljøet i Norge.

Her kan du finne lenker til opptak av alle tidligere seminarer