Relevante konferanser

 

 

2020

DIKU-konferansen for høyere utdanning

Avholdes i Kristiansand ved Universitetet i Agder, 24-25 mars 2020.

Velkommen til den aller første Diku-konferansen. Her legger vi opp til en helhetlig tilnærming til kvalitetsutvikling i høyere utdanning, i lys av Dikus mandat som nytt direktorat. Vi ønsker å skape en møteplass der aktører på flere nivåer kan utveksle erfaringer og perspektiver og inspirere hverandre til det videre arbeidet med å gjøre norsk høyere utdanning enda bedre.

Hvem er konferansen for?

  • ledere ved universiteter og høgskoler
  • administrativt og faglig ansatte som jobber med kvalitetsutvikling
  • personer i arbeids- og organisasjonsliv som er opptatt av kvalitet i høyere utdanning

https://diku.no/arrangementer/diku-konferansen-2020-for-hoeyere-utdanning

 

EGU General Assembly

Avholdes i Wien, Østerrike, fra 3 – 8. mai 2020.

Abstract deadline: 15.01.2020

https://www.egu2020.eu/

 

 

Tidligere konferanser

 

2019

 

The Geological Society of London – Higher education network

Årets møte i HEN (Higher Education Network) av den Britiske geologiske undersøkelse er slått sammen med DiG-UK (Diversity in Geoscience, UK). Møtet avholdes den 15-16. januar 2019 ved Universitetet i Leeds. Som vanlig vil møtet legge tilrette for livlige diskusjoner, og deling av god mønsterpraksis mellom lærere, studenter, utøvere, arbeidsgivere og andre interessenter. Dette året vil møtets generelle tema være Good Practice in Inclusion, Diversity and Equality in GEES Higher Education. Mer detaljer er tilgjengelig under følgende link:

https://www.geolsoc.org.uk/hen

 

MNT-konferansen

28.-29.mars, 2019 i Tromsø.

Abstract deadline: 31.10.2018

MNT-konferansen hadde som formål å fremme MNT-utdanningenes kvalitet og relevans gjennom å bidra til forskningsbasert og vitenskapelige tilnærming til undervisning og læring – SoTL (Scholarship of Teaching and Learning) – slik vi kjenner det fra forskning. Interesserte inviteres til å dokumentere og dele sine erfaringer og arbeid for å fremme utdanningskvalitet.

MNT-konferansen 2019

 

EGU General Assembly

Avholdt i Wien, Østerrike, fra 7 – 12. april. I 2018 var det blant annet 73 innlegg merket med “education”.

https://www.egu2019.eu/

 

Læringsfestivalen

Avholdt i Trondheim 6. og 7. mai 2019 for å inspirere, motivere og vise gode, nye og spennende tilnærminger til undervisning og læring i universitets- og høyskolesektoren.

https://www.ntnu.no/laeringsfestivalen

 

ESERA

Den 13. konferansen for European Science Education Research Association holdt i Bologna, Italia, fra 26 – 30. august 2019.

https://www.esera.org/news/esera-announcements/653-esera-conference-2019

 

 

2018

 

ISSOTL18: Toward a learning culture

Avholdt i Bergen fra 24 – 27. oktober, 2018 for 15. gang. Finn ut mer på:

https://www.issotl.com/issotl-2018-conference

 

GSA

Avholdt i Indianapolis, IN, fra 4 – 7. november 2018, med 28 presentasjoner under temaet “Geoscience Education”. Les mer her:

https://community.geosociety.org/gsa2018/science-careers/sessions/topical