Relevante konferanser

 

2019

 

The Geological Society of London – Higher education network

Årets møte i HEN (Higher Education Network) av den Bristiske geologiske underøkelse er slått sammen med DiG-UK (Diversity in Geoscience, UK). Møtet avholdes den 15-16. januar 2019 ved Universitetet i Leeds. Som vanlig vil møtet legge tilrette for livlige diskusjoner, og deling av god mønsterpraksis mellom lærere, studenter, utøvere, arbeidsgivere og andre interessenter. Dette året vil møtets generelle tema være Good Practice in Incluion, Diversity and Equality in GEES Higher Education. Mer detaljer og informasjon om hvordan ta del vil bli tilgjengelig snart under følgende link:

https://www.geolsoc.org.uk/hen

 

MNT-konferansen

28.-29.mars, 2019 i Tromsø.

Abstract deadline: 31.10.2018

MNT-konferansen har som formål å fremme MNT-utdanningenes kvalitet og relevans gjennom å bidra til forskningsbasert og vitenskapelige tilnærming til undervisning og læring – SoTL (Scholarship of Teaching and Learning) – slik vi kjenner det fra forskning. Interesserte inviteres til å dokumentere og dele sine erfaringer og arbeid for å fremme utdanningskvalitet.

MNT-konferansen 2019

 

EGU General Assembly

Avholdes i Wien, Østerrike, fra 7 – 12. april. I 2018 var det blant annet 73 innlegg merket med «education».

https://www.egu2019.eu/

 

Læringsfestivalen

Læringsfestivalen avholdes i Trondheim 6. og 7. mai 2019, og skal inspirere, motivere og vise gode, nye og spennende tilnærminger til undervisning og læring i universitets- og høyskolesektoren.

https://www.ntnu.no/laeringsfestivalen

 

ESERA

Den 13. konferansen for European Sceince Education Research Association holdes i Bologna, Italia, fra 26 – 30. august 2019.

https://www.esera.org/news/esera-announcements/653-esera-conference-2019

 

 

Tidligere konferanser

 

 

ISSOTL18: Toward a learning culture

Avholdes i Bergen fra 24 – 27. oktober, 2018 for 15. gang. Finn ut mer på:

https://www.issotl.com/issotl-2018-conference

GSA

Avholdt i Indianapolis, IN, fra 4 – 7. november 2018, med 28 presentasjoner under temaet «Geoscience Education». Les mer her:

https://community.geosociety.org/gsa2018/science-careers/sessions/topical