iEarth prosjektmidler

 

Vår visjon er å skape et student-sentrert og innovativt læringsmiljø for fremtidige geovitere og samfunnsborgere for at de skal kunne møte komplekse utfordringer i samfunnet. Dette skal gjøres ved å promotere studentaktive læringsformer og virkelighetsnær problemløsning gjennom en nasjonalt integrert utdanning i jordas systemer med et globalt perspektiv. I iEarth skal studenter og undervisere jobbe sammen for å transformere vår utdanning.

SFU iEarth skal fungere som et insentiv og en motivasjon for å utvikle undervisning og læringsopplegg på tvers av institutt og universitet, engasjere studenter i å bedre deres læringsmiljø, samle data, utvikle undervisning og læring i geovitenskap og promotere SoTL (Scolarship of Teaching and Learning), i samsvar med iEarth sin visjon og utviklingsområder.

2 ganger i året vil iEarth lyse ut iEarth prosjektmidler.

 

iEarth prosjektmidler; utlysning vår 2021