Hvordan best gjennomføre digital hjemmeeksamen.

Torsdag 12.11.2020 ble det holdt et møte for alle undervisere på MatNat fakultetet ved UiB hvor Kjartan Refvik, eksamenskoordinator ved MN, og Magnus Svendsen Nerheim fra UiB Læringslab presenterte ulike løsninger i Inspera samt hvordan man bør gå frem for å minimere sjansen for fusk.

Opptaket av presentasjonen og diskusjonen som fulgte kan ses her:

I presentasjonen ble det henvist til en rekke digitale ressurser som du kan finne her:

Digital vurdering, for vitenskapelig ansatte

Ressursside UiB Læringslab

Tillfeldig trekk av oppgaver i Inspera

Vurdering og eksamen i en tid med korona

Hvordan gjennomføre muntlig eksamen i zoom

Multiple choice, visning og poengsetting