Word- opplæring

Kommentarer og rettelser:

https://mediasite.uit.no/Mediasite/Play/9a81b9ff29da47d097debce54ceeef191d

Sett inn og rediger figurer og figurtekst:

https://mediasite.uit.no/Mediasite/Play/cc8cd4c2e37043b18820a5b2606de76f1d

Hvordan referere og lage referanseliste

https://mediasite.uit.no/Mediasite/Play/7acbc77f8bfb45f1bac643121e2ff4121d

Hvordan sette inn overskrifter, innholdsfortegnelse og sidetall

https://mediasite.uit.no/Mediasite/Play/9767ccb241004d8f96dd0d48568a7ccf1d

Hvordan lagre wordfiler som PDF filer
https://mediasite.uit.no/Mediasite/Play/dca77692f8194aebb43618f4c74e5aa51d