Undervisningsfilmer om ulike terskelbegrep

 

Geologi studenter fra UiB har laget undervisningsfilmer som illustrerer og forklarer omfattende konsept innenfor geologi.

 

Energi

 

Geofarer

 

Klima

 

Ressurser

Kilder

Energi

• Gundersen, N., Lundberg, N., H., & Norsk Oljemuseum (2018). Petroleum, i: Store norske leksikon. [Internett]. Tilgjengelig fra: https://snl.no/petroleum [Lest: 16.10.2018].
• Rosvold, K., A. (2017) Geotermisk kraftverk, i: Store norske leksikon. [Internett]. Tilgjengelig fra: https://snl.no/geotermisk_kraftverk [Lest 15.09.2018].
• Spjeldnæs, N. (2017) Geotermisk energi, i: Store norske leksikon. [Internett]. Tilgjengelig fra: https://snl.no/geotermisk_energi [Lest 15.09.2018].
BILDER/FIGURER OG VIDEOER I ENERGI ER HENTET FRA:
• Grafikk av Lars Olaf Haaheim
• Colourbox.com

Geofarer

• Geo365 (2015) Geologisk kunnskap redder liv [Internett]. Tilgjengelig fra: https://www.geo365.no/geoforskning/geologisk-kunnskap-redder-liv/ [Lest 29.10.2018].
• Klimatilpasning (2017). Skred. [Internett]. Tilgjengelig fra: http://www.klimatilpasning.no/klimautfordringer/skred/ [Lest 01.11.2018].
• Jaedicke, C. (2014) Snøskred, i: Store norske leksikon. [Internett]. Tilgjengelig fra:https://snl.no/sn%C3%B8skred [Lest 05.11.2018].
• Norges geologiske undersøkelse (2015) Jordskred og flomskred [Internett]. Tilgjengelig fra: https://www.ngu.no/emne/jordskred-og-flomskred [Lest 05.11.2018].
• Norges geologiske undersøkelse (2016) Skred [Internett]. Tilgjengelig fra: https://www.ngu.no/emne/skred [Lest 01.11.2018].
• NVE (2017) Flaum- og skredvarsling [Internett]. Tilgjengelig fra: https://www.nve.no/flaum-og-skred/varsling/ [Lest 01.11.2018].
• NVE (2017) Oversikt over behov for flom- og skredsikringstiltak, sortert på fylker og kommuner [Internett]. Tilgjengelig fra: https://www.nve.no/flaum-og-skred/sikrings-og-miljotiltak/oversikt-over-behov-for-flom-og-skredsikringstiltak-sortert-pa-fylker-og-kommuner/
• Senel, E. & Wernersen, C. (2016) Åtte millioner døde i naturkatastrofer, NRK [Internett] Tilgjengelig fra: https://www.nrk.no/urix/atte-millioner-dode-i-naturkatastrofer-1.12909224 [Lest 01.11.2018].
• Sigmond, E., Bryhni, I. & Jorde, K. (2013) Norsk geologisk ordbok. Trondheim: Akademika forlag.
• Store norske leksikon (2018) Skred [Internett]. Tilgjengelig fra: https://snl.no/skred [Lest 05.11.2018].
• Universitetet i Bergen (2017) Forskningsdagene i Bergen – å vokse opp med geofarer [Internett]. Tilgjengelig fra:http://www.forskningsdagenebergen.com/portfolio-item/universitetet-i-bergen/ [Lest 29.10.2018].
• Varsom.no (2018) Om flomvarslingen og jordskredvarslingen [Internett]. Tilgjengelig fra: http://www.varsom.no/flom-og-jordskredvarsling/om-flomvarslingen-og-jordskredvarslingen/ [Lest 01.11.2018].
BILDER/FIGURER OG VIDEOER I GEOFARER ER HENTET FRA:
• Colourbox.com
• Frode Ims
• NRK arkiv

Klima

• Dannevig, P. og Harstveit, K. (2018, 29.08) Klima, i: Store norske leksikon [Internett]. Tilgjengelig fra: < https://snl.no/klima > [Lest: 15.12.2018].
• Fuglestvedt, J.S., Harstveit, K., Mamen, J. og Benestad, R. (2018, 28.09) Klimaendringer, i: Store norske leksikon [Internett]. Tilgjengelig fra: < https://snl.no/klimaendringer > [Lest 15.12.2018].
• Ingjald Pilskog (2018) Årsakene til klimaendringene i dag [Internett]. Bergen: Bjerknessenteret for klimaforskning. Tilgjengelig fra: < https://www.bjerknes.uib.no/artikler/arsak > [Lest 15.12.2018].
• Jansen, E. (2013) Milepæl til besvær [Internett]. Tilgjengelig fra: < https://bjerknes.uib.no/artikler/nyheter/milepael-til-besvaer > [Lest 15.12.2018].
• Miljødirektoratet (2017) Klimagasser [Internett]. Tilgjengelig fra: < http://www.miljostatus.no/Tema/Klima/Klimagasser/ > [Lest 16.12.2018].
• Sigmond, E., Bryhni, I. & Jorde, K. (2013) Norsk geologisk ordbok. Trondheim: Akademika Forlag.
• Vær – meteorologi (2009, 15. 02), i: Store norske leksikon [Internett]. Tilgjengelig fra: < https://snl.no/vær_-_meteorologi > [Lest: 15.12.2018].
• World Meteorological Organization (2018) Greenhouse gas levels in atmosphere reach new record [Internett]. Tilgjengelig fra: < https://public.wmo.int/en/media/press-release/greenhouse-gas-levels-atmosphere-reach-new-record > [Lest 16.12.2018].
BILDER/FIGURER OG VIDEOER I KLIMA ER HENTET FRA:
• Colourbox.com
• Drange, H. (u.å.) Global CO2 and global surface temperature since 1850 [Internett]. Tilgjengelig fra: < https://folk.uib.no/ngfhd/Climate/various.html > [Lest 17.12.2018].

Ressurser

• Miljolare.no(u.å.) Mineralressurser [Internett]. Tilgjengelig fra: < https://www.miljolare.no/tema/naturomrader/artikler/mineralressurser.php > [Lest 13.09.2018].
• Naturressurs (02.11.2017), i: Store norske leksikon[Internett]. Tilgjengelig fra: < https://snl.no/naturressurs > [Lest 13.09.2018].
• Norges Geologiske Undersøkelse (2015) Bruksområder for kvarts [Internett]. Trondheim: Norges Geologiske Undersøkelse. Tilgjengelig fra: < https://www.ngu.no/fagomrade/bruksområder-kvarts > [Lest 13.09.2018].
• Norges geologiske Undersøkelse (u.å.) …i en mobiltelefon er det opp til 40 metaller [Internett]. Trondheim: Norges Geologiske Undersøkelse. Tilgjengelig fra: < https://www.ngu.no/sites/default/files/visste%20du%20at_mobiltelefon.pdf > [Lest 19.12.2018].
• Norges Geologiske Undersøkelse (2014) Mineralressurser [Internett]. Trondheim: Norges Geologiske Undersøkelse. Tilgjengelig fra: < https://www.ngu.no/emne/mineralressurser >[Lest 13.09.2018].
• Norges Geologiske Undersøkelse (2015) Nyttige mineraler [Internett]. Trondheim: Norges Geologiske Undersøkelse. Tilgjengelig fra: < https://www.ngu.no/en/node/5972 > og < https://www.ngu.no/en/node/3828 > [Lest 13.09.2018].
• Raade, G. (20.02.2018) Mineraler, i: Store norske leksikon [Internett]. Tilgjengelig fra: < https://snl.no/mineraler> [Lest 13.09.2018].

BILDER/FIGURER OG VIDEOER I RESSURSER ER HENTET FRA:
• Colourbox.com