Terskelbegrep forklart ved bruk av digital sandkasse

Lær om marin grense, vannskillet og om hvordan man kan gå fra 2D til 3D fremstilling av kart ved å bruke en digital sandkasse.

https://mediasite.uit.no/Mediasite/Play/775906b7573647169af309790813663c1d