Hvordan overføre FieldMove data til ArcGIS

FieldMove eksporterer dataen som en kmz-fil.Denne kan man åpne i Google Earth, arbeide med og spare, og så konvertere til GIS format met dette scriptet. Grunnen til at skriptet trengs er at Google Earth formatet for strike/dip og trend/plunge ikke kan leses direkte av ArcGIS.