Praktisk pensum

 

Praktisk pensum omfatter undervisende filmer som illustrere valgte feltmetoder, en oversikt over programvare som kan brukes for å analysere geologiske data, og en oversikt over applikasjoner til smarttelefoner som kan brukes under feltarbeid.