Skip to main content

Ny SFU utlysning i 2019

Ny SFU utlysning i 2019

Ny utlysning for Senter for fremragende utdanning   I dag kom beskjeden om ny SFU-utlysning for 2019. 3-4 nye senter skal opprettes i 2019 med midler til å utvikle og formidle erfaringer om undervisning i 5 år, med mulighet om 5 nye år senere. «Status som Senter for fremragende utdanning (SFU) tildeles miljøer som allerede […]

Kursevaluering arrangert av studenter

Kursevaluering arrangert av studenter

Kursevaluering arrangert av studenter   Ved UNIS har studenter arrangert og gjennomført evaluering av fire bachelorkurs som tilbys i høstsemesteret.  Studentens tanker og meninger er essensiell for forbedring og utvikling av kurs da de er ekspertene på kursene, og dette var bakgrunnen for at fire studenter fikk ansvar i å gjennomføre kursevalueringen for sine medstudenter. […]

Arrangerer nasjonal studentworkshop

Arrangerer nasjonal studentworkshop

Vi arrangerer nasjonal studentworkshop   Den 14. og 15. januar samles engasjerte studenter fra UiB, UiO, UiT og UNIS seg i Bergen nasjonal studentworkshop.    Globale miljøendringer og økende ressursbehov understreker den tette koblingen mellom vår moderne sivilisasjon og geovitenskapelig kunnskap. I Norge er denne koblingen særlig tydelig i skjæringspunktet mellom petroleumsnæringen og ambisjonen om […]

iEarth tilstede på ISSOTL18

ISSOTL18   Fra 24. – 27. september gikk ISSOTL18 – Towards a learning culture – av stabelen i Grieghallen. iEarth var tilstede med flere representanter fra UiO og UiB – både vitenskapelig ansatte, stipendiater og administrativt ansatt. I tillegg fikk vi deltatt med 4 postere og en presentasjon til konferansen. Det ble noen inspirerende dager hvor […]

Teacher’s Retreat høsten 2018

Teacher’s Retreat høsten 2018   Fra 26 – 28. september ble for første gang 29 undervisere fra UiB, UiO, UiT og UNIS samlet på Geilo for Teacher’s Retreat. Både vitenskapelig ansatte, stipendiater og studenter var tilstede. Teacher’s Retreat, etter modell fra bioCEED, er et initiativ av iEarth for å kunne skape et samlingspunkt for geofaglige […]

Konsortiummøte på UiO

Konsortiummøte på UiO   Fra 25. til 26. september samlet konsortiet seg nok en gang for å diskutere videre planer og oppdatere hverandre på hva som skjer ved de forskjellige institusjoner. Tema for dagene var det forestående Teacher’s Retreat på Geilo, sette rammer for internshipordning som blir et nytt tilbud til våre studenter, og legge […]

Kommentar til Statsbudsjettet 2019

Kommentar til Statsbudsjettet 2019

Kommentar til Statsbudsjettet 2019   Mandag, 08.10.08, ble forslag til statsbudsjett for neste periode lagt frem av Regjeringen. Statsråd Iselin Nybø presenterte langtidsplan for forskning og høyere utdanning og informerte om at «… med langtidsplanen styrker vi arbeidet med kvaliteten på utdanningene ytterligere…». Oppfattelsen av det fremlagte statsbudsjettet er ikke helt den samme for oss […]