Skip to main content

iEarth konsortiet møttes

iEarth konsortiet møttes i Rosendal   Partnere i iEarth konsortiet møttes i Rosendal fra 05.-07. juni i herlig vær og flotte omgivelser. Formålet med møtet var å sette agenda for det forestående Teacher Retreat (september 2018), utvikle innhold til iEarth sine nettsider, som skal lanseres over sommer, og jobbe med undervisningsopplegg til nytt nasjonalt fag […]

Tildelt Insentivmidler 2018, UiB

Tildelt Insentivmidler 2018, UiB   Våren 2018 fikk iEarth og Institutt for geovitenskap, UiB, tildelt Insentivmidler fra UiB. Midlene tildelt skal brukes i prosjektet «Utvikling av et studentaktivt digitalt læringsmiljø – i og utenfor felt«. Institutt for geovitenskap har et økt fokus på å tilrettelegge for et studentaktivt miljø hvor målet er å sentrere undervisningen […]

Møte i iEarth konsortiet, Tromsø

Møte i iEarth konsortiet, Tromsø

Møte i iEarth konsortiet, Tromsø   iEarth møttes i Tromsø hvor vi over 2 dager (14-16. februar 2018) fikk jobbet videre med våre utviklingsområder, som blir stadig mer definert og konkretisert. Det ble bestemt å arrangere et nasjonalt læringsforum til høsten 2018 hvor intensjonen er å kunne sette av tid til å diskutere undervisning og […]

iEarth konsortium møte, Longyearbyen

iEarth konsortium møte, Longyearbyen

iEarth konsortium møte Longyearbyen 25-27. oktober 2017   Over tre dager møttes konsortiet på UNIS for å snakke om videre iEarth-arbeid. Gjennomgang av utviklingsområder, internships for bachelorgradstudenter og et nasjonalt og digitalt kurs omhandlende geofarer ble dekket. I tillegg fikk vi besøk av Pernille Bronken Eidesen fra BioCEED som informerte om virtuelt kompetanse senter, og […]

Møte i iEarth konsortiet, Oslo

Møte i iEarth konsortiet, Oslo

Møte i iEarth konsortiet 16-17. mars 2017, Oslo   Vi hadde to intense og svært hyggelige dager ved UiO der vi fikk gått igjennom mange viktige punkt for å ta iEarth videre. Blant annet ble det diskutert hvordan man kan dra nytte av stortingsmeldingen «Kultur for kvalitet» og hvordan vi skal jobbe med næringlivskontakter i […]