Skip to main content

Ny studentrepresentant fra UiO

Ny studentrepresentant fra UiO Vi ønsker velkommen til Eirik Vadstein Karlstad som er ny iEarth studentrepresentant ved UiO Jeg er Eirik Vadstein Karlstad og studerer geologi på Universitetet i Oslo. Jeg har kommet til 2. året i bacheloren Geologi og Geografi. Det er viktig for meg at jeg er med på å skape den beste […]

iEarth student workshop med Design Think...

iEarth student workshop med Design Thinking Fra 14 – 15 januar samlet 11 geologi studenter seg fra UiO, UniS, UiT og UiB for å delta på en workshop i regi av oss i iEarth.  Ved å bruke meoden Design Thinking skulle studentene jobbe rundt problemstillingen «Hvordan kan vi skape den beste geologiutdanningen for fremtiden».  Studentene skulle […]

Olav Thon Stiftelsen gir støtte til IceF

Olav Thon Stiftelsen gir støtte til IceFinse Professor Kerim Nisancioglu og Forsker Anne-Katrine Faber fra Universitet i Bergen er mottakere av  Olav Thon Stiftelsens støtte til studentaktiv læring for deres IceFinse prosjekt. Dette prosjektet er et forskningsbasert feltkurs som vil gi studentene et innblikk i Arktisk klimaforskning  hvor det faglige innholdet tar utgangspunkt i undervisernes […]

Ny nettverkskoordinator for iEarth

Ny nettverkskoordinator for iEarth

Ny nettverkskoordinator for iEarth   Vi begynner 2019 med ansettelsen av en ny nettverkskoordinator for iEarth og ønsker velkommen til Anne Stensland. Anne har tidligere vært PhD kandidat i geokjemi ved K.G. Jebsen Senter for dyphavs forskning og skal forsvare sin doktorgrad i vår. Anne vil koordinere arbeidet frem mot SFU søknaden som sendes i […]

Ny SFU utlysning i 2019

Ny SFU utlysning i 2019

Ny utlysning for Senter for fremragende utdanning   I dag kom beskjeden om ny SFU-utlysning for 2019. 3-4 nye senter skal opprettes i 2019 med midler til å utvikle og formidle erfaringer om undervisning i 5 år, med mulighet om 5 nye år senere. «Status som Senter for fremragende utdanning (SFU) tildeles miljøer som allerede […]

Kursevaluering arrangert av studenter

Kursevaluering arrangert av studenter

Kursevaluering arrangert av studenter   Ved UNIS har studenter arrangert og gjennomført evaluering av fire bachelorkurs som tilbys i høstsemesteret.  Studentens tanker og meninger er essensiell for forbedring og utvikling av kurs da de er ekspertene på kursene, og dette var bakgrunnen for at fire studenter fikk ansvar i å gjennomføre kursevalueringen for sine medstudenter. […]

Arrangerer nasjonal studentworkshop

Arrangerer nasjonal studentworkshop

Vi arrangerer nasjonal studentworkshop   Den 14. og 15. januar samles engasjerte studenter fra UiB, UiO, UiT og UNIS seg i Bergen nasjonal studentworkshop.    Globale miljøendringer og økende ressursbehov understreker den tette koblingen mellom vår moderne sivilisasjon og geovitenskapelig kunnskap. I Norge er denne koblingen særlig tydelig i skjæringspunktet mellom petroleumsnæringen og ambisjonen om […]