Skip to main content

Ord fra senterlederen

Hundre prosent virtuell oppstart Då er det fyrste halvåret med iEarth som SFU snart over og det nærmar seg juleferie, noko vi alle treng etter eit svært travelt semester. Desse pausane vi får innimellom er nok viktigare enn det ein kanskje skulle tru, sjølv ser eg fram til rolege dagar og skikøyring i bratte fjell […]

Ord fra senterleder

Ord fra senterleder   Snart går iEarth inn i neste fase med offisiell start av SFUen den .1 juni. I dag har vi sendt inn alle papira til DIKU inkludert senterplan for dei neste fem åra og signert konsortieavtaler for alle dei fire institusjonane. No startar også frikjøpet av stillingar i iEarth over DIKU midlar […]