Skip to main content

Studentenes oppfatning av digital underv...

iEarth Digital Learning Forum Studentenes oppfatning av digital undervisning     Under dagens iEarth Digital Learning Forum hadde vi besøk av Sigrunn Eliassen, førsteamanuensis ved Institutt for biovitenskap, UiB. Hun er arbeidspakkeleder i bioCEED og fokuserer på læringsmiljø. Når Covid-19 forandret hverdagen til de fleste, ble også studentene våre påvirket. Siden mars har de sittet […]

iEarth digital learning forum: Baseline ...

iEarth Digital Learning Forum Baseline survey   Dagens Digital learning forum var holdt av Iver Martes, lektor ved UiT Norges Arktiske Universitet. Tema for dagen var iEarth Baseline survey, som ble avholdt i 2019. Gjennom denne undersøkelsen ble vitenskapelig ansatte, med og uten undervisning, tekniske og administrativt ansatte, og studenter, bedt om å svare på spørsmål […]

Karrieredag koronastyle

Karrieredag koronastyle   Denne våren har det vært en utfordring å gi studentene tilbud de ville fått gjennom en vanlig vår i studiet, deriblant tilbudet om karrieredag. iEarth studentrepresentanter på institutt for geovitenskap, UiB, fant en løsning for sistnevnte. Ønsket var å gi alle studenter på instituttet en mulighet til å stille tidligere studenter spørsmål […]

Ord fra senterleder

Ord fra senterleder   Snart går iEarth inn i neste fase med offisiell start av SFUen den .1 juni. I dag har vi sendt inn alle papira til DIKU inkludert senterplan for dei neste fem åra og signert konsortieavtaler for alle dei fire institusjonane. No startar også frikjøpet av stillingar i iEarth over DIKU midlar […]

Å lage en virtuell ekskursjon

Å lage en virtuell ekskursjon   Denne våren har tvunget undervisere til å bli kreative. Plutselig måtte alle planer om feltkurs og ekskursjoner endres for å følge retningslinjene gitt av regjeringen, samtidig som studentene skal nå de ønskede læringsmål.    Atle Rotevatn, professor ved institutt for geovitenskap, UiB, bestemte seg for at om studentene ikke […]

Seminar i digital feltlæring

iEarth digitalt læringsforum Seminar i digital feltlæring   Digital undervisning har ført til nye utfordringer, et eksempel med at feltkurs og ekskursjon ikke lenger kan gjennomføres som planlagt. Dagens iEarth Digital Learning Forum seminar adresserte denne utfordringen og hadde tema digital feltlæring.  Atle Rotevatn, professor ved UiB, underviser introkurset GEOV102 – Ekskursjoner og øvelser i […]

Flipped classroom seminar 23.04.20

Flipped classroom seminar 23.04.20

iEarth digital learning forum Seminar: erfaringer ved bruk av omvendt undervisning   Flipped classroom, som på norsk kalles omvendt undervisning, var tema under iEarth digital learning forum den 23. april. Christine Lindstrøm, underviser ved UNSW Australia, delte sine erfaringer med å bruke metoden omvendt undervisning i et Fysikk-1 kurs. Hun oppsummert med at omvendt undervisning […]

Oppdatering fra iEarth

Oppdatering fra iEarth

Oppdatering fra iEarth     Gode kollegaer, No har det gått over tre månader frå vi fekk vite at vi har fått status som SFU. Vi har hatt travle månader med å førebu og planlegge dei neste fem åra. Konsortiet, med utviklingsområde leiarar, og representantar frå dei seks institutta har hatt ei felles samling i […]