Skip to main content

iEarth Digital Learning Forum – Svalbox

iEarth Digital Learning Forum – Svalbox

iEarth Digital Learning Forum – Svalbox   Semesterets siste digitale seminar ble hold torsdag 18.06.20 hvor Kim Senger, førsteamanuensis ved UNIS, presenterte Svalbox – en interaktiv portal som samler Svalbards geovitenskapelige data. Svalbox er et imponerende verktøy for å visualisere, analysere og presentere geovitenskapelig data. Gjennom presentasjonen ble det vist hvordan Svalbox kan brukes både […]

iEarth Digitalt Læringsforum – Blandet L

iEarth Digitalt Læringsforum Blandet læring for å øke studenters engasjement   Blandet læring (Blended Learning) er et viktig verktøry for å få engasjert studentene, særlig i den digitale hverdagen vi nå er inne i. Under dagens seminar hadde vi med oss Robert Grey, førsteamanuensis ved Institutt for Pedagogikk, UiB. Han presenterte prinsippene bak blandet læring […]

Studentenes oppfatning av digital underv...

iEarth Digital Learning Forum Studentenes oppfatning av digital undervisning     Under dagens iEarth Digital Learning Forum hadde vi besøk av Sigrunn Eliassen, førsteamanuensis ved Institutt for biovitenskap, UiB. Hun er arbeidspakkeleder i bioCEED og fokuserer på læringsmiljø. Når Covid-19 forandret hverdagen til de fleste, ble også studentene våre påvirket. Siden mars har de sittet […]

iEarth digital learning forum: Baseline ...

iEarth Digital Learning Forum Baseline survey   Dagens Digital learning forum var holdt av Iver Martes, lektor ved UiT Norges Arktiske Universitet. Tema for dagen var iEarth Baseline survey, som ble avholdt i 2019. Gjennom denne undersøkelsen ble vitenskapelig ansatte, med og uten undervisning, tekniske og administrativt ansatte, og studenter, bedt om å svare på spørsmål […]

Karrieredag koronastyle

Karrieredag koronastyle   Denne våren har det vært en utfordring å gi studentene tilbud de ville fått gjennom en vanlig vår i studiet, deriblant tilbudet om karrieredag. iEarth studentrepresentanter på institutt for geovitenskap, UiB, fant en løsning for sistnevnte. Ønsket var å gi alle studenter på instituttet en mulighet til å stille tidligere studenter spørsmål […]

Ord fra senterleder

Ord fra senterleder   Snart går iEarth inn i neste fase med offisiell start av SFUen den .1 juni. I dag har vi sendt inn alle papira til DIKU inkludert senterplan for dei neste fem åra og signert konsortieavtaler for alle dei fire institusjonane. No startar også frikjøpet av stillingar i iEarth over DIKU midlar […]