Skip to main content

iEarth digitale læringsforum – 17.09.202

iEarth digitale Læringsforum- Kikki Kleiven I denne ukens utgave as iEarth digitale Læringsforum presenterte Kikki Kleiven prosjektet: «Marin kompetanse for det 21. århundret. En ny visjon for utdanning og opplæring i maringeologi og paleoseaongrafi.» Kikki sammen med Ulysses Ninnemann fikk tildelt midler av Olav Thon stiftelsen for utvikling av dette nye kurset tidligere i år. […]

Skrivekurs for masterstudenter

Skrivekurs for masterstudenter

Skrivekurs for masterstudenter Tidlig i September ble det avholdt et iEarth skrivekurs for masterstudenter ved UiT. Dette kurset ble holdt av tre tidligere masterstudenter og kurset ble sponset av Result (UiT). Formålet med kurset var å gi masterstudenter en innsikt i skriveprosessen av masteroppgaven fra noen som nylig hadde forsvart sin. Ved å ha de […]

iEarth Digitalt Læringsforum 10.09.2020

iEarth Digitale Læringsforum 10.09 I denne ukens utgave av IEDLF delte Bjarte Hannisdal sine visjoner for iEarth sitt Utviklingsområde 1 som han leder. Dette utviklingsområde har fått tittelen “Forming av fremtiden – å møte morgendagens samfunnsmessige utfordringer” og inkluderer en plan for kartlegging av kompetanser og generiske ferdigheter i den geovitenskapelige utdanningen. Se Bjarte sin presentasjon […]

Ny nasjonal Studentleder

Ny nasjonal Studentleder

Ny nasjonal studentleder iEarth sin studentorganisasjon har fått sin første nasjonale leder – Serianna Kvarøy. Serianna er masterstudent ved UiB og skal fullføre mastergraden innen Geodynamikk og Bassengstudier våren 2021. Hun har vært involvert i iEarth siden 2018, og har nå fått rollen som nasjonal leder. Her vil rollen i første omgang være å hjelpe […]

iEarth har fått status som SFU!

Vi har blitt et Senter for Fremragende Utdanning iEarth er et av 4 nye sentre for fremragende undervisning annonsert av DIKU i dag. Vi vil gjerne takke alle som har tatt del i å gjøre iEarth det senteret det er i dag. Vi takker for samarbeidet så langt og gleder oss til å komme i […]

Geolearning Forum 2019

Geolearning Forum 2019

Geolearning Forum 2019 Årets Geolearning Forum gikk av stabelen 28 -29 oktober i Forskningsparken ved UiO. Her var vi samlet nesten 50 personer tilknyttet geovitenskapeligutdanning fra nesten hele landet. Erfaringer og inspirasjon ble delt gjennom workshops, presentasjoner og dele-sesjoner over disse to dagene. Vi i iEarth vil takke alle som tok seg tid til å […]

Workshop om evaluering av Feltlæring

Workshop om evaluering av Feltlæring

Workshop om evaluering av feltlæring I denne workshopen har vi utforsket og evaluert studenters læringsutbytte gjennom feltdelen av fag ved Arktisk Geologi (AG) og Arktisk Biologi (AB) ved UNIS. Tidligere master studenter fra begge institutt var invitert til en to-dagers workshop i Longyearbyen for å diskutere og evaluere feltlæring basert på deres personlige erfaringer fra […]