Skip to main content

iEarth har fått status som SFU!

Vi har blitt et Senter for Fremragende Utdanning iEarth er et av 4 nye sentre for fremragende undervisning annonsert av DIKU i dag. Vi vil gjerne takke alle som har tatt del i å gjøre iEarth det senteret det er i dag. Vi takker for samarbeidet så langt og gleder oss til å komme i […]

Geolearning Forum 2019

Geolearning Forum 2019

Geolearning Forum 2019 Årets Geolearning Forum gikk av stabelen 28 -29 oktober i Forskningsparken ved UiO. Her var vi samlet nesten 50 personer tilknyttet geovitenskapeligutdanning fra nesten hele landet. Erfaringer og inspirasjon ble delt gjennom workshops, presentasjoner og dele-sesjoner over disse to dagene. Vi i iEarth vil takke alle som tok seg tid til å […]

Workshop om evaluering av Feltlæring

Workshop om evaluering av Feltlæring

Workshop om evaluering av feltlæring I denne workshopen har vi utforsket og evaluert studenters læringsutbytte gjennom feltdelen av fag ved Arktisk Geologi (AG) og Arktisk Biologi (AB) ved UNIS. Tidligere master studenter fra begge institutt var invitert til en to-dagers workshop i Longyearbyen for å diskutere og evaluere feltlæring basert på deres personlige erfaringer fra […]

Forberedelser til site visit

Forberedelser til site visit

Forberedelser til site visit Hele konsortiumet, inkludert industripartnere, instituttledere og studenter, møttes på UiO 15-16 August for å ha en general prøve til site visit 25 september. På dette møte ble hver gruppe utspurt om iEarth og hvordan en fremtid med iEarth vil bli av vår intervju komite for anledningen; Senter leder Jostein Bakke og […]

Vi er SFU finalister

Vi er SFU finalister

Vi er SFU finalister! iEarth er en av åtte kandidater som har gått videre til neste runde i søknadsprosessen om å bli Senter for Fremragende Undervisning. I september får vi komiteen på besøk på UiB for å foreta en site visit hvor vi skal vise vår forankring og overbevisning om vårt felles prosjekt. Les mer […]

SFU søknad sendt

SFU søknad sendt

SFU søknad sendt Da var dagen endelig kommet og vi i iEarth har oversendt vår SFU søknad til DIKU for vurdering. De siste to årene har laget grunnlaget for en solid søknad som representerer vår visjon, arbeidet vi vil gjøre for å nå målene vi har satt og hvordan vårt arbeid vil endre geovitenskapelig undervisning […]

Karrieredag ved UiB

Karrieredag ved UiB

Karrieredag ved UiB Den åttende april ble det avholdt en karrieredag for geovitenskaplige studenter ved UiB, arrangementet var i regi av Geologisk fagutvalg og iEarth.  representanter fra både akademia og industri var invitert for å gi et kort foredrag om deres arbeid, hvordan de endte opp i jobben de nå innehar og hvordan deres utdanning […]

Presentasjon av studentfilmer hos Læring

Presentasjon av studentfilmer hos Læringslaben

Presentasjon av studentfilmer hos Læringslaben iEarth og studentene Ingvild og Eline presenterte i dag prosjektet «Undervisningsfilmer – laget av og for studenter» under Læringslaben sin Labfrokost. Eline Skakstad og Ingvild Andersen, sammen med Thomas Viflot, har brukt høsten på å produsere 5 filmer tilgjengelig på iEarth sine nettsider. I dag var de tilstede under Læringslaben […]