Skip to main content

iEarths Digitale Læringsforum

iEarths Digitale Læringsforum – GeoPraksis Torsdag 18. februar presenterte  Iver Martens, Oda Bjørnsdatter og Ingvild Lorentzen (UiT) innelgget: “How is the program GeoInternship designed to increase the student’s academic learning and employability?” på iEarths Digitale Læringsforum Gepraksis er et nytt kurs ved Universitetet i Tromsø som har tatt for seg nye utfordringer. Gjennom Institutt for […]

IEarths Digitale Læringsforum 28.01.2021

iEarths Digitale Læringsforum – Kerim H. Nisancioglu Torsdag 28. januar presenterte Kerim Kerim Hestnes Nisancioglu “DKU-SDG prosjektet ved UiB/UiO: Nettbasert kurs i bærekraftig utvikling og klimahandling” i iEarths Digitale Læringsforum. Dr.  Kerim Hestnes Nisancioglu er professor i klimadynamikk ved institutt for Geovitenskap, UiB, og  han leder forskningsgruppen for Polart Klima ved Bjerknes Senter for Klimaforskning.  Kerim […]

iEarths Forsknings Gruppe

iEarths Forsknings Gruppe – forskning som driver endring i utdanning Professor IIere innen pedagogisk forskning, veiledere og PhD studenter ved iEarth sine institusjoner forenes i en felles forskningsgruppe for å skape ny kunnskap som kan informere til endring i utviklingen av Geovitenskapelig utdanning i Norge. Gruppen vil jobbe med individuelle og felles forskningsprosjekt og møtes […]

Disputas – Rie Malm

Rie Malm skal forsvare sin doktoravhandling Torsdag 28 januar skal Rie Malm forsvare sin avhandling “What is fieldwork for? Exploring roles in Higher Education Earth Science”. Rie har jobbet tett med iEarth gjennom sin doktorgrad og vi ønsker henne masse lykke til. Hvis dere er interessert i feltlæring så kan dere følge disputasen her:  https://www.mn.uio.no/…/disputa…/2021/geolofys/malm.html

iEarths Digitale Læringsforum 14.04.2021

iEarths Digitale Læringsforum – Katarina Mårtensson Årets første digitale læringsforum ble holdt av Katarina Mårtensson og fikk tittelen; Scholarship of teaching and learning – a way to develop higher education Katarina Mårtensson er førsteamenuensis og akademisk utvikler ved Universitetet i Lund, Sverige. Hun har tidligere vært co-president for International Society for the Scholarship of Teaching […]

Ord fra senterlederen

Hundre prosent virtuell oppstart Då er det fyrste halvåret med iEarth som SFU snart over og det nærmar seg juleferie, noko vi alle treng etter eit svært travelt semester. Desse pausane vi får innimellom er nok viktigare enn det ein kanskje skulle tru, sjølv ser eg fram til rolege dagar og skikøyring i bratte fjell […]

iEarths digitale læringsforum 17. desemb

Torsdag 17 desember var det tid for årets siste digitale læringsforum. Denne gangen  var det Mirjam Glessmer fra GEO-Tag der Natur, Hamburg, Tyskland som presenterte: The iEarth Christmas Lecture, in which you will discover exciting oceanography while sitting in front of your computer! Mirjam begynner som Prof II i iEarth i januar, tilknyttet Institutt for […]

«GeoPraksis» prosjektet skal bruke 6,3 m

«GeoPraksis» prosjektet skal bruke 6,3 millioner på utvikling av arbeidslivspraksis for bachelorstudenter i årene som kommer.

«GeoPraksis» prosjektet skal bruke 6,3 millioner på utvikling av arbeidslivspraksis for bachelorstudenter i årene som kommer. Internshipprosjektet «GeoPraksis-praksisordning for en arbeidslivsrelevant utdanning» har fått finansiering på 4.4 millioner fra DIKU. Totalrammen på prosjektet er dermed på 6.3 millioner. Se lenke til kunnskapsdepartementet sin nyhetssak her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringa-brukar-45-millionar-pa-a-gjere-hogare-utdanning-meir-relevant-for-arbeidslivet/id2794788/ Institutt for geovitenskap ved UiT, geofagsinstituttene ved UiO og […]

iEarths Digitale Læringsforum 26.11.2020

iEarths Digitale Læringsforum – Henrik H. Svensen iEarths digitale seminarserie fortsatte den 26. november med  Henrik H. Svensen, forsker ved CEED (UiO). Hans presentasjon har tittelen  “From geology to Earth system science” og her er en kort introduksjon til det han delte i sin presentasjon.  Studentene som følger introduksjonskurset i geovitenskap ved UiO (GEO1100) skal […]

Studenter som partnere workshop

Studenter som partnere workshop

Studenter som partnere – workshop Sekstende november avholdt iEarth en halvdags workshop om studenter som partnere. Studenter og undervisere fra alle de fem iEarth institusjonene kom sammen digitalt for å bli inspirert og for å få et nytt innblikk i hvordan studenter og ansatte kan komme sammen i partnerskap på høyere utdannings institusjoner. På workshopen […]