Skip to main content

iEarth tilstede på ISSOTL18

ISSOTL18   Fra 24. – 27. september gikk ISSOTL18 – Towards a learning culture – av stabelen i Grieghallen. iEarth var tilstede med flere representanter fra UiO og UiB – både vitenskapelig ansatte, stipendiater og administrativt ansatt. I tillegg fikk vi deltatt med 4 postere og en presentasjon til konferansen. Det ble noen inspirerende dager hvor […]

Les mer

Teacher’s Retreat høsten 2018

Teacher’s Retreat høsten 2018   Fra 26 – 28. september ble for første gang 29 undervisere fra UiB, UiO, UiT og UNIS samlet på Geilo for Teacher’s Retreat. Både vitenskapelig ansatte, stipendiater og studenter var tilstede. Teacher’s Retreat, etter modell fra bioCEED, er et initiativ av iEarth for å kunne skape et samlingspunkt for geofaglige […]

Les mer

Konsortiummøte på UiO

Konsortiummøte på UiO   Fra 25. til 26. september samlet konsortiet seg nok en gang for å diskutere videre planer og oppdatere hverandre på hva som skjer ved de forskjellige institusjoner. Tema for dagene var det forestående Teacher’s Retreat på Geilo, sette rammer for internshipordning som blir et nytt tilbud til våre studenter, og legge […]

Les mer

Kommentar til Statsbudsjettet 2019

Kommentar til Statsbudsjettet 2019

Kommentar til Statsbudsjettet 2019   Mandag, 08.10.08, ble forslag til statsbudsjett for neste periode lagt frem av Regjeringen. Statsråd Iselin Nybø presenterte langtidsplan for forskning og høyere utdanning og informerte om at «… med langtidsplanen styrker vi arbeidet med kvaliteten på utdanningene ytterligere…». Oppfattelsen av det fremlagte statsbudsjettet er ikke helt den samme for oss […]

Les mer

Geo-alumni ved UiT 2018

Geo-alumni ved UiT Den 7. september fikk institutt for geovitenskap ved UiT Norges Arktiske Universitet sitt første alumninettverk, GeoAlumni. Om lag 35 alumnier møtte opp og fikk faglige foredrag, oppdateringer fra livet på instiutttet, mimring fra utdannelse før og nå, sosialt samvær grilling og moro. Et eksternt styre ble dannet for alumninettverket ble dannet, og […]

Les mer

Ny visedekan for utdanning ved UNIS

Ny visedekan for utdanning ved UNIS

Ny visedekan for utdanning ved UNIS   Vi gratulerer professor Hanne Hvidtfeldt Christiansen med ny stilling som visedekan for utdanning ved UNIS.   Utdrag hentet fra denne artikkelen: «Visedekanens hovedoppgave er å styrke utdanningen ved UNIS og lede arbeidet med å utvikle nye utdanningsstrategier etter UNIS sone overordnete mål. Hun skal arbeide med å utvikle […]

Les mer

Studenter ansatt!

iEarth har ansatt studenter   I forbindelse med prosjektet «Utvikling av undervisningsfilmer – av studenten, for studenten» har vi nå ansatt to studenter ved UiB som skal bidra med utviklingen av 4 filmer. Ingvild Andersen og Eline Skakstad, begge nylig ferdig med bachelor i geologi ved Institutt for geovitenskap ved UiB, skal den kommende høsten […]

Les mer

iEarth konsortiet møttes

iEarth konsortiet møttes i Rosendal   Partnere i iEarth konsortiet møttes i Rosendal fra 05.-07. juni i herlig vær og flotte omgivelser. Formålet med møtet var å sette agenda for det forestående Teacher Retreat (september 2018), utvikle innhold til iEarth sine nettsider, som skal lanseres over sommer, og jobbe med undervisningsopplegg til nytt nasjonalt fag […]

Les mer

Tildelt Insentivmidler 2018, UiB

Tildelt Insentivmidler 2018, UiB   Våren 2018 fikk iEarth og Institutt for geovitenskap, UiB, tildelt Insentivmidler fra UiB. Midlene tildelt skal brukes i prosjektet «Utvikling av et studentaktivt digitalt læringsmiljø – i og utenfor felt«. Institutt for geovitenskap har et økt fokus på å tilrettelegge for et studentaktivt miljø hvor målet er å sentrere undervisningen […]

Les mer

Møte i iEarth konsortiet, Tromsø

Møte i iEarth konsortiet, Tromsø

Møte i iEarth konsortiet, Tromsø   iEarth møttes i Tromsø hvor vi over 2 dager (14-16. februar 2018) fikk jobbet videre med våre utviklingsområder, som blir stadig mer definert og konkretisert. Det ble bestemt å arrangere et nasjonalt læringsforum til høsten 2018 hvor intensjonen er å kunne sette av tid til å diskutere undervisning og […]

Les mer