Skip to main content

Nasjonalt universitetskurs i geofarer

Nasjonalt universitetskurs i geofarer

Nasjonalt universitetskurs i geofarer   Denne uken går startskuddet for et nytt, nasjonalt kurs i geofarer ved UiB, UiO og UiT. Kurset er utviklet i samarbeid med det nasjonale geofarerådet og iEarth senter for fremragende utdanning, og vil undervises i parallell ved de tre institusjoner. I alt har mer enn 50 studenter meldt seg på […]

iEarth Digital Learning Forum – Svalbox

iEarth Digital Learning Forum – Svalbox

iEarth Digital Learning Forum – Svalbox   Semesterets siste digitale seminar ble hold torsdag 18.06.20 hvor Kim Senger, førsteamanuensis ved UNIS, presenterte Svalbox – en interaktiv portal som samler Svalbards geovitenskapelige data. Svalbox er et imponerende verktøy for å visualisere, analysere og presentere geovitenskapelig data. Gjennom presentasjonen ble det vist hvordan Svalbox kan brukes både […]

iEarth Digitalt Læringsforum – Blandet L

iEarth Digitalt Læringsforum Blandet læring for å øke studenters engasjement   Blandet læring (Blended Learning) er et viktig verktøry for å få engasjert studentene, særlig i den digitale hverdagen vi nå er inne i. Under dagens seminar hadde vi med oss Robert Grey, førsteamanuensis ved Institutt for Pedagogikk, UiB. Han presenterte prinsippene bak blandet læring […]

Studentenes oppfatning av digital underv...

iEarth Digital Learning Forum Studentenes oppfatning av digital undervisning     Under dagens iEarth Digital Learning Forum hadde vi besøk av Sigrunn Eliassen, førsteamanuensis ved Institutt for biovitenskap, UiB. Hun er arbeidspakkeleder i bioCEED og fokuserer på læringsmiljø. Når Covid-19 forandret hverdagen til de fleste, ble også studentene våre påvirket. Siden mars har de sittet […]

iEarth digital learning forum: Baseline ...

iEarth Digital Learning Forum Baseline survey   Dagens Digital learning forum var holdt av Iver Martes, lektor ved UiT Norges Arktiske Universitet. Tema for dagen var iEarth Baseline survey, som ble avholdt i 2019. Gjennom denne undersøkelsen ble vitenskapelig ansatte, med og uten undervisning, tekniske og administrativt ansatte, og studenter, bedt om å svare på spørsmål […]