Gratulerer til alle dere som mottok iEarth prosjektstøtte våren 2021!

Vi fikk inn 27 søknader til utlysningen våren 2021, 9 fra UiB, 4 fra UiO, 7 fra UNIS og en fra HVL. Søknadene dekket et bredt tematisk spekter med temaer som SoTL, utvikling av kurs og program, utvikling av software, arrangement og virtuelle feltkomponenter. Med så mange inspirerende søknader fra hele landet var det utfordrende for komiteen å skille ut de søknadene som skulle få tildelt støtte fra oss. Komiteen besluttet å tildele støtte til 15 prosjekt og nedenfor kan du se hvem som fikk støtte, tittelen på prosjektet og hvor de hører til.

 • Daniel Kramer, FROST-Fieldwork instRuctionals fOr Students and Teachers, UNIS/Universitè de Sherbrook
 • Florina Schalamon, Teaching Manual for field assistants in geoscience, UNIS
 •  Anita Torabi, Course alignment across 3 years with students as partners: geological maps in the UiO bachelor, UiO
 • Andreia Plaza Faverola, Developing an efficient learning environment from both the students’ and the teachers’ perspectives, UiT
 • Ingrid Anell, Red Thread Course, UiO
 • Serianna Kvarøy,  Processing student interviews for a SoTL study on a geoscience course involving computational problem solving, UiB
 • Tor Einar Møller, Writing a SoTL paper on students’ perception of computational problem solving in a geoscience course, UiB
 • Edina Pozer, Development of the Master Seminar Series: Support and training of master students in scientific communication and information competencies, UiO
 • Julien Pooya Weihs, Integrated Geophysics/Mathematics lectures, a pilot project, UiB
 • Kjersti B. Daae, Communication skills in outreach and teaching, UiB
 • Noora Partamies, Student involvement in field-teaching preparations, UNIS
 • Judith M. Vestre, iEarth Student Organization Bergen Chapter, UiB
 • Björn Nyberg, sEducate plugin for sedimentology course curriculums, UiB
 • Henriette Linge, Establishing the UNIS Arctic Geology Alumni Network membership web database, UiB
 • Aga Nowak, Development of digital elevation models of glacier fronts and their
  forefields for research-based teaching, and creation of a start-up database for environmental monitoring alongside it (SvalDEM), UNIS