Bli kjent med iEarths forskningsgruppe – Anders Ahlberg

Anders Ahlberg

Jeg heter Anders Ahlberg og jeg er professor II ved Institutt for Geovitenskap på UiT,  i tillegg til min faste stilling ved Ingeniør utdanning i Lund.  Min tidlige karriere var dedikert til utdanning og forskning innen geovitenskap med spesialiering i sedimentologi. Over tid snudde mitt fokus til utdanningsutvikling i STEM disiplinene, noe som ledet meg videre til utviklingen av doktorgradsutdanningen og veiledning. Dette engasjementet ledet til min nåværende stilling som leder for forskningsutdanning programmet for ingeniørdisipliner ved Lund.

For tiden organiserer jeg iEarths nye forskningsgruppe hvor professor IIere, veiledere og doktorgradsstudenter samles for å bidra med ny kunnskap med potensial til å informere utdanningsutviklingen i geovitenskap.  Jeg er også involvert i å støtte iEarths vitenskapelige ansatte som søker  om å oppnå ETP (Excellent Teaching Practioner) status.

Nylige publikasjoner inkluderer kapitler i bøker om aspekter rundt utviklingen av doktorrandutdanningen og veiledning:

Brodin, E., Sonesson, A. & Ahlberg, 2020: The Swedish Case. In: Stan Taylor et al. (Eds.) The Making of Supervisors – International Case studies of practice. Routledge.

Ahlberg, A., 2021: Integration of doctoral supervisor courses in the research culture – a socio-cultural approach.  In: Anne Lee & Rob Bongaardt (Eds.) The Future of Doctoral Research – Challenges and Opportunities. Routledge.