Rie Malm, UiO, forsvarte sin doktorgradsoppgave «What is fieldwork for? Exploring roles of Fieldwork in Higher Education Earth Science” 28. januar, 2021. Diskusjonen ble ledet av Prof. Anna Danielson, Universitetet i Uppsala og Førsteamanuensis Anders Ahlberg fra Universitetet i Lund.

Geovitenskapelig utdanningsforskning har tidligere hatt fokus på de sosiale og akademiske fordelene ved feltarbeid. Det er klart at å reise med medstudenter og undervisere til eksotiske steder for å utforske naturens hemmeligheter med alle dine sanser må være ensbetydende med god undervisning?

Rie Malm

Ries forskning er banebrytende for geovitenskapelig utdanning. Hun har tatt i bruk etnografiske metoder for å utforske hvordan feltarbeid introduserer studentene til kulturen og normene innad i faget de har valgt å studere og hvordan dette hjelper, eller hindrer, deres geovitenskapelige identitet.

Gjennom detaljerte case-studier utforsker Rie studentenes perspektiv og belyser studentenes opplevelser i felt.  Det utfyllende etnografiske datasettet gjør at man kan analysere funksjonen av feltarbeid, både når det fungerer som best, men også de tilfellene hvor feltarbeid kan bidra til å sette opp barrierer for læring og deltagelse i undervisningen. Dette arbeidet er et viktig bidrag til alle som skal designe kurs innen geovitenskap og som underviser i feltarbeid

Vi i iEarth gratulerer Rie med et vellykket forsvar og med takker for hennes bidrag til geovitenskapelig utdanning