iEarths Digitale Læringsforum – GeoPraksis

Torsdag 18. februar presenterte  Iver Martens, Oda Bjørnsdatter og Ingvild Lorentzen (UiT) innelgget: “How is the program GeoInternship designed to increase the student’s academic learning and employability?” på iEarths Digitale Læringsforum

Gepraksis er et nytt kurs ved Universitetet i Tromsø som har tatt for seg nye utfordringer. Gjennom Institutt for Geovitenskap har prosjektet “GeoPraksis” fått tildelt midler fra to interne og en ekstern kilde (DIKU) . Kurset ble allerede startet ved UiT dette vårsemesteret for bachelor studenter på 3. året. Prosjektet er ledet av lektor Iver Martens og vil bli introdusert på UiO og UiB til høsten 2021.  Flere viktige ferdigheter og kunnskaper som omfavnes av både næringslivet og akademia vil bli presentert gjennom 12 forelseninger, oppgaver og seminarer i løpet av kurset. Første del av kurset tar for seg kartlegging og refleksjon rundt studentenes egne kunnskaper og ferdigheter. Rapportering fra akademia viser at geovitere sliter med å lande sin første relevante jobb etter studiene og dette er noe vi ønsker å utfordre. 

Oda Bjørnsdatter og Ingvild Lorentzen har lang erfaring med denne type tankevirksomhet og innenfor karriere læring. De har bidratt til utviklingen av kurset og i dette seminaret skal de guide oss gjennom kartlegging og undervisning om ferdigheter og kunnskaper.  

Hvis du gikk glipp av seminaret, kan du finne opptaket her: