iEarths Digitale Læringsforum – Kerim H. Nisancioglu

Torsdag 28. januar presenterte Kerim Kerim Hestnes Nisancioglu “DKU-SDG prosjektet ved UiB/UiO: Nettbasert kurs i bærekraftig utvikling og klimahandling” i iEarths Digitale Læringsforum.

Dr.  Kerim Hestnes Nisancioglu er professor i klimadynamikk ved institutt for Geovitenskap, UiB, og  han leder forskningsgruppen for Polart Klima ved Bjerknes Senter for Klimaforskning.  Kerim har PhD i klimavitenskap fra EAPS/MIT, og har vært professor ved UiB siden 2012.  Han har utviklet og undervist en rekke ulike kurs, som inkluderer SDG213GEOV328 og ACDC.  Han har også et nettbasert kurs om årsaker og konsekvenser av klimaendringer gjennom den åpne MOOC plattformen Futurelearn, hvor flere tusen mennesker fra hele verden har deltatt i kurset siden det begynte i 2015.  Nylig har han også vært engasjert i UiB sin arbeidsgruppe som planlegger kursene og feltarbeidet ombord det 18 måneder lange toktet med Statsraad Lehmkuhl.

Hvis du gikk glipp av presentasjonen eller ønsker å se den igjen så kan du finne opptaket her: