iEarths Forsknings Gruppe – forskning som driver endring i utdanning

Professor IIere innen pedagogisk forskning, veiledere og PhD studenter ved iEarth sine institusjoner forenes i en felles forskningsgruppe for å skape ny kunnskap som kan informere til endring i utviklingen av Geovitenskapelig utdanning i Norge.

Gruppen vil jobbe med individuelle og felles forskningsprosjekt og møtes for gruppe aktiviteter som vil støtte de yngre forskerne i gruppen. Disse aktivitetene inkluderer webinarer ledet av seniorgruppen, studentdrevet journal-klubb seminar serie, tematiske sommerskoler og trening i utvalgte generiske ferdigheter for doktorgradstipendiater. Anders Ahlberg (UiT) har arbeidet med å organisere aktivitetene i gruppen.