Rie Malm skal forsvare sin doktoravhandling

Torsdag 28 januar skal Rie Malm forsvare sin avhandling “What is fieldwork for? Exploring roles in Higher Education Earth Science”. Rie har jobbet tett med iEarth gjennom sin doktorgrad og vi ønsker henne masse lykke til.

Hvis dere er interessert i feltlæring så kan dere følge disputasen her:  https://www.mn.uio.no/…/disputa…/2021/geolofys/malm.html