iEarths Digitale Læringsforum – Katarina Mårtensson

Årets første digitale læringsforum ble holdt av Katarina Mårtensson og fikk tittelen; Scholarship of teaching and learning – a way to develop higher education

Katarina Mårtensson er førsteamenuensis og akademisk utvikler ved Universitetet i Lund, Sverige. Hun har tidligere vært co-president for International Society for the Scholarship of Teaching and Learning, og er nåværende co-editor for dens internasjonale journal, Teaching & Learning Inquiry. Hun har også flere års erfaring med å støtte SoTL ved Universitetet i Lund i tillegg til andre land.

Hvis du gikk glipp av presentasjon så kan du se opptaket her og powerpoint slidene her: Mårtensson_SoTL_iEarth_Jan2021