iEarths Digitale Læringsforum – Henrik H. Svensen

iEarths digitale seminarserie fortsatte den 26. november med  Henrik H. Svensen, forsker ved CEED (UiO). Hans presentasjon har tittelen  “From geology to Earth system science” og her er en kort introduksjon til det han delte i sin presentasjon. 

Studentene som følger introduksjonskurset i geovitenskap ved UiO (GEO1100) skal senere spesialisere seg i geologi, geografi eller geofysikk/klima. Det betyr at introduksjonskurset må dekke et vidt spekter av emner for å bygge kompetansen som trengs i de mer spesialiserte emnene som kommer.  I denne presentasjonen vil jeg diskutere utfordringene med planleggingen og struktureringen av kurset. Hvordan velger vi emner som passer best til å undervise Earth system science på et introduksjonsnivå? Og hvordan bygger vi videre på det de allerede kan fra videregående skole? Dette kurset har vært veldig interessant å undervise og jeg vil dele noe av det jeg har lært inkludert noen av intrykkene fra studentene. Jeg vil også diskutere rundt valg av tekstbok og avslutningsvis komme med forslag til hvordan det geovitenskapelige miljøet i Norge kan styrke samarbeidet på tvers av institusjonene.

Se Henrik sin presentasjon her: