Studenter som partnere – workshop

Sekstende november avholdt iEarth en halvdags workshop om studenter som partnere. Studenter og undervisere fra alle de fem iEarth institusjonene kom sammen digitalt for å bli inspirert og for å få et nytt innblikk i hvordan studenter og ansatte kan komme sammen i partnerskap på høyere utdannings institusjoner. På workshopen ble det dykket ned i hvorfor partnerskap er viktig, hvordan studenter og ansatte kan dra fordeler fra slike partnerskap, ulike måte å engasjere ansatte og studenter og partnerskap erfaringer fra det internasjonale studier.

Dr. Catherine Bovill, University of Edinburgh

Workshopen ble ledet av  Dr. Catherine Bovill. Hun er Førsteamenuensis i studentengasjement på institutt for akademisk utvikling vedUniversitetet i Edinburgh og førsteamenuensis 2 ved Universitetet i Winchester. Hun sitter i redaksjonen for tidskriftet ”  Teaching in Higher Education” og publiserer og presenterer regelmessig eget arbeid om partnerskap og samskaping internasjonalt. I 2019-2020 mottok hun Fulbright stipend for opphold ved Elon University i Nord Carolina. Dr. Bovill skal også være en del av iEarths pedagogiske akademi og vil være medveileder for en av iEarth sine PhD studenter.