iEarth Digitale Læringsforum – Torgny Roxå

Torsdag 19. november presenterte Torgny Roxå  “My passion is to understand large scale change in higher education” på iEarths Digitale Læringsforum

Torgny Roxå, er Universitetslektor ved Universitetet i Lund og har 30 års erfaring innen akademisk utvikling. Han utviklet den første Excellent Teaching Practitioner tildelingingen, en pris for fremragende undervisere og deres institutt. Denne ordningen er nå i sitt nittende år og har inspirert over 30 svenske og skandinaviske institusjoner.  Forskningen hans er fokusert på strategiske endringer i læringskulturen ved høyere utdannings institusjoner, signifikante nettverk og mikrokulturer. I disse dager jobber han med transisjonen til digital undervisning tvunget frem av covid-19 og forsker på erfaringer gjort av både undervisere og studenter. Han er også engasjert i SFU iEarth og skal som professor II arbeide med å etablere iEarths pedagogiske akademi.

Se Torgnys presentasjon her: