UNIS Læringsforum 2020

Det årlige læringsforumet på UNIS ble avholdt for syvende gang 27-29 oktober. I år var teamet digital læring og hvordan våre erfaringer kan bli brukt til å videreutvikle kurs. 89 ansatte var påmeldt og dette er en rekord i den syv år lange historien til læringsforumet. I tillegg til de ansatte var det også flere masterstudenter som holdt presentasjoner og det ble avholdt to workshops for studenten på UNIS.

 UNIS. Foto: Hanne H. Christensen/UNIS

Malcolm Langford, Professor ved juridisk fakultet ved UiO og senterleder for CELL (Centre of Experiential Legal Learning) samt Hilde Larsen Damsgaard, professor and studiekvalitets leder ved fakultetet for helse og sosialvitenskap ved USN bidro som eksterne foredragsholdere og delte sine perspektiv på digital undervisning og hvordan dette kan brukes i utvikling av høyere utdanning.

BioCEED og iEarth introduserte hvordan vi ser for et samarbeid og hvodan vi skal jobbe for å sammen bli en ressurs for hele UNIS.  iEarth ledet også en workshop om tilgjengeligheten av feltundervisning.

12  instruktører fra UNIS ledet kollegiale dele sesjoner hvor de delte erfaringer, fremhevet spørsmål og diskuterte utfordringer som er relevante for utviklingen av utdannings kvalitet på UNIS.