Presentasjon og diskusjon rundt digital hjemmeeksamen

Torsdag 12.11.2020 ble det holdt et møte for alle undervisere på MatNat fakultetet ved UiB hvor Kjartan Refvik, eksamenskoordinator ved MN, og Magnus Svendsen Nerheim fra UiB Læringslab presenterte ulike løsninger i Inspera samt hvordan man bør gå frem for å minimere sjansen for fusk.

I tillegg til presentasjonen ble det også en god diskusjon rundt vurderingsform og uttrykk og andre utfordringer knyttet til digital hjemmeeksamen.

Covid-19 pandemien har gjort at vi nasjonalt har måtte omstille oss fra de planlagte eksamensløsningene til digitale løsninger. På grunn av at dette er en nasjonal problemstilling har vi laget en ressursside hvor man kan finne opptaket fra møtet ved UiB i tillegg til linker til ressurser.

Se opptaket her:

https://player.vimeo.com/video/478816860

 

Besøk vår ressursside her: https://iearth.no/for-underviseren/digital-hjemmeeksamen/

Hvis noen har erfaringer å dele, eller kjenner til andre linker som bør legges på denne siden så ta kontakt med Anne Stensland ved anne.stensland@uib.no.