DIKU Nettverkssamling

11-12 november inviterte DIKU alle SFUene til nettverkssamling. Dette er en mulighet for senterene til å lære om hverandre, dele erfaringer og bli bedre kjent. Til denne samlingen hadde DIKU tatt i bruk en innovativ digital konferanse plattform – Gatherly. Denne plattformen gjorde at deltagerne kunne mingle i et digitalt rom og hvor man kunne følge deltagerne på et kart.

På samlingen bidro senterleder Jostein Bakke med en presentasjon om våre erfaringer om samarbeid i et nasjonalt senter. I tillegg var det innlegg fra Salman Nazir fra COAST samt vi fikk høre fra senterlederne i ProTed og CEMPE som er i en avsluttende fase av sin senter periode.

Et annet tema som både ble presentert og diskutert i workshops var “spredning”. Dette er et begrep som vi alle tolker litt forskjellig og som kan være en vanskelig terskel i senternes sin utvikling.

Vi takker for to lærerike dager og ser frem til neste nettverkssamling.