iEarth Digitale Læringsforum – Mattias Lundmark

Torsdag 22. oktober presenterte Mattias Lundmark (UiO) iEarth Utviklingsområde  3 – Undervisernes Læringsmiljø.

Utviklingsområde 3 fokuserer på å bygge en samarbeidende kultur innenfor undervisning. Vi skal endre fokus fra de personlige egenskaper til hver individuelle underviser, til en kollegial innsats om å etablere en evidensbasert læringspraksis. iEarth konsortiet vil fremme og implementere tiltak for å systematisk undersøke forholdet mellom læringsaktiviteter og læringsutbytte. Dette skal gjøres gjennom scholarship of teaching and learning (SoTL). Studenter skal engasjeres som partnere gjennom flere nivåer, fra iEarth studentrepresentanter, via studenter som konsulenter, til studenter som samarbeidspartere innen forskning.

Se presentasjonen her: