iEarth Digitale Læringsforum 15.10.2020 – Mathilde B.  Sørensen

15 oktober presenterte Mathilde B. Sørensen det nasjonale geofarekurset som hun er emneansvarlig for og som går i Tromsø, Bergen og Oslo dette semesteret. Hun delte hvordan kurset er lagt opp, hvordan de har jobbet for å gjøre det nasjonalt og hvordan de har jobbet sammen men eksperter fra både akademia og industri for å sikre kvaliteten i innholdet. Avslutningsvis delte hun også hvordan det er kurset er mottatt av studentene.

Du kan se seminaret her: