Møt våre studentlag!

iEarth har nå etablert en nasjonalstudentorganisasjon som skal sikre at studentenes interesser blir ivaretatt på alle våre institusjoner. Dette betyr at det nå skal bli tilgjengelig GeOrakel tjenester, karrieredag spisset mot geovitere og tilbud om kursing på UiO, UiB og UiT. UNIS har i disse dager ikke studenter på grunn av pandemien vi befinner oss i, men vi ser frem til å etablere en studentorganisasjon der også.

UiB- Geo studentlag. Judith Vestre (nede til høyre) leder, Solveig Osjord (midten nede) SoMe/digitalt ansvarlig, Tora Myklebust (nede til venstre) GeOrakel ansvarlig, Serianna Kvarøy (oppe til venstre) Nasjonal leder, Sverre Soldal (oppe til høyre) Fagkritisk kontakt

UiO studentlag: Karianne Danneberg (venstre) SoMe/digitalt ansvarlig, Torjus Haakens (midten) Leder og Guro Lilledal Andersen (høyre) GeOrakel ansvarlig

UiT studentlag: Amund Dahl Vaagland (venstre) rekrutterings og mediaansvarlig, Ola Jensvoll (midten) leder og fagkritisk kontakt og Malin Egeli Myklebust (høyre) Økonomi- og GeOrakel-ansvarlig