Skrivekurs for masterstudenter

Tidlig i September ble det avholdt et iEarth skrivekurs for masterstudenter ved UiT. Dette kurset ble holdt av tre tidligere masterstudenter og kurset ble sponset av Result (UiT). Formålet med kurset var å gi masterstudenter en innsikt i skriveprosessen av masteroppgaven fra noen som nylig hadde forsvart sin. Ved å ha de tidligere studentene både designe og undervise kurset kunne studentene få nyttige tips fra noen som nylig hadde strevet med de samme problemene som studentene nå stod ovenfor.

De tre tidligere masterstudente ansvarlige for skrivekurset. Foto: Iver Martens

Kurset bestod av to (halve) dager med forelesninger og øvelser og det ble holdt to ganger, en gang for 4.års studentene og en gang for studenter på siste året.  Studentene som var på deres første semester på masterstudiet ble gitt informasjon om hvordan man skal finne et emne og hvordan best velge en veileder. Begge kursene ga også informasjon om hvordan man skal strukturere en masteroppgave, hvordan lage figurer og tabeller, hvordan best disponere tiden og hvordan man skal sitere og sette opp en referanseliste.

Det ble også gått gjennom hvordan man kan bruke de ulike programvarer som man har tilgjengelig på Universitetet (f.eks Microsoft Word, CorelDraw og Mendeley). Disse programvarene ble introdusert til studentene gjennom små øvelser og undervisningsfilmer som gjorde at studentene kunne bli godt kjent med hver programvare.

I tillegg kom Dr. Noortje Dijkstra, en senior Akademisk Bibliotekar ved Universitets biblioteket å underviste om bibliotekets ressurser, litteratursøk og om hvordan man unngår å plagiere. Etter kurset var tilbakemeldingen fra studentene positiv og denne responsen kan tilsi at studentene kunne dra fordel av å ha slike skrivekurs som et årlig tilbud.

For å se undervisningsfilmene følg disse lenkene:

En guide til Word:Undervisningsfilmer – Word opplæring

En guide til CorelDraw: Undervisningsfilmer: CorelDraw-opplæring

En guide til Petrel: Undervisningsfilmer: Petrel-opplæring

En guide til GlobalMapper: Undervisningsfilmer: Globalmapper