iEarth Digitale Læringsforum 10.09

I denne ukens utgave av IEDLF delte Bjarte Hannisdal sine visjoner for iEarth sitt Utviklingsområde 1 som han leder. Dette utviklingsområde har fått tittelen “Forming av fremtiden – å møte morgendagens samfunnsmessige utfordringer” og inkluderer en plan for kartlegging av kompetanser og generiske ferdigheter i den geovitenskapelige utdanningen.

Se Bjarte sin presentasjon her: