iEarth Digital Learning Forum – Svalbox

 

Semesterets siste digitale seminar ble hold torsdag 18.06.20 hvor Kim Senger, førsteamanuensis ved UNIS, presenterte Svalbox – en interaktiv portal som samler Svalbards geovitenskapelige data.

Svalbox er et imponerende verktøy for å visualisere, analysere og presentere geovitenskapelig data.

Gjennom presentasjonen ble det vist hvordan Svalbox kan brukes både i undervisning og i forskning, og det ble vist eksempler på hvordan studenter har bidratt i å utvikle systemet.

Opptak fra hele presentasjonen til Kim Senger finner du nederst på siden.

Presentasjon: Svalbox_UNIS_2020_06_18

Få en innføring til Svalbox ved å se filmene under: