DIKU støtte til nettbasert kurs i bærekraft og klimahandling

 

Vi gratulerer Kerim Hestnes Nisancioglu med ny DIKU støtte!

Han, sammen med Anders Mattias Lundmark, førsteamanuensis ved UiO, mottok 4 mill NOK fra DIKU-programmet “Fleksible utdanningstilbud” for prosjektet Nettbasert kurs i bærekraftig utvikling og klimahandling. 

I dette prosjektet skal Kerim og hans kollegaer jobbe med et nettbasert kurs innen bærekraft og klimahandling for de som ikke har muligheten til å møte på campus.

Sammendrag av prosjektet:

Kurset «bærekraftig utvikling og klimahandling» er et tverrfaglig kurs om klima med fokus på årsaker, konsekvenser og tiltak. Kurset vil gi et utgangspunkt for å forstå betydningen av FNs bærekraftsmål og sette disse i sammenheng med de pågående endringene i klima. Det nye nettbaserte kurset vil være et tilbud til alle som ikke har mulighet til å møte på campus. Det gjelder både studenter så vel som lærere, journalister, kommunepolitikere og næringslivsaktører. Klimaendringene er inngripende i alle deler av samfunnslivet og kurset vil møte behovet for økt kunnskap ved å tilby ett tverrfaglige kurs i bærekraftsmålene med spesielt fokus på klima og klimahandling.

Kerim Hestnes Nisancioglu

Anders Mattias Lundmark