iEarth Digitalt Læringsforum

Blandet læring for å øke studenters engasjement

 

Blandet læring (Blended Learning) er et viktig verktøry for å få engasjert studentene, særlig i den digitale hverdagen vi nå er inne i.

Under dagens seminar hadde vi med oss Robert Grey, førsteamanuensis ved Institutt for Pedagogikk, UiB. Han presenterte prinsippene bak blandet læring og kom med konkrete tips til hvordan undervisningen kan tilpasses til denne undervisningsformen.

Under ligger presentasjonen til Robert Grey som PDF og som opptak.

 

Blended Learning to Increase Student Engagement iEarth